Aanmelden, wijzigen, opzeggen
Met ingang van augustus 2012 is het mogelijk geworden dat u zich via de website als lid aanmeldt, het lidmaatschap wijzigt of het lidmaatschap opzegt. Daarnaast blijft het mogelijk om voor aanmelding, wijziging of opzegging gebruik te maken van het papieren formulier.

Door aanmelding als lid verklaart u in te stemmen met het privacybeleid van de vereniging.  

LET OP:

  1. De aanmelding, wijziging of opzegging wordt pas definitief NADAT u daarvan een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie. Eerder niet.
  2. Alle andere manieren van aanmelding, wijziging op opzegging worden NIET geaccepteerd. U kunt zich dus NIET afmelden via de trainer, de wedstrijdsecretaris, de barman of wie dan ook. 
  3. Zo lang uw wijziging of opzegging niet is geaccepteerd bent u verplicht de contributie te betalen volgens de gegevens die bij de ledenadministratie bekend zijn.

Aanmelden als nieuw lid / proeflid
Bij Docos tafeltennis kan iedereen zich aanmelden als lid. Proefleden mogen eerst 5 keer gratis meedoen aan alle activiteiten en beslissen daarna pas definitief om wel of geen lid te worden. Wel moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld.

Na 5 keer gratis deelname geeft u door aan de ledenadministratie of het lidmaatschap definitief moet worden of niet. Doel van deze regel is om nieuwe leden eerst in staat te stellen om goed kennis te laten maken met de vereniging, zodat het nieuwe lid goed gemotiveerd is om lid te worden en te blijven. Mocht het onverhoopt tussen het nieuwe lid en de vereniging niet klikken, dan nemen wij zonder verdere verplichtingen afscheid van elkaar.

Wijzigen van het lidmaatschap
Alle rubrieken zoals deze op het formulier staan, kunnen via de website of met het papieren formulier worden gewijzigd. Ook voor de wijzigingen geldt dat deze pas geldig worden nadat u daarvan van de ledenadministratie een bevestiging hebt ontvangen.

Wijzigingen van gegevens die gevolgen hebben voor de contributie gaan in per de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Uitzondering daarop is de overgang van wel- naar niet-competitiegerechtigd lid. Dit kan uitsluitend per 1 januari en per 1 juli gewijzigd worden. Reden hiervan is de competitietoeslag, die de NTTB per half jaar in rekening brengt.

Opzeggen lidmaatschap
Statutair loopt bij Docos tafeltennis het lidmaatschap van 1 april tot en met 31 maart. Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten uitsluitend minimaal 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar geschieden.

Betalen per keer (passantentarief)
In bepaalde - beperkte - gevallen is het mogelijk om per keer te betalen zonder lid te worden van de vereniging. Dat is uitsluitend het geval voor de volgende twee groepen van personen:

  1. Spelers die incidenteel deelnemen aan Sport overdag, dat wil zeggen niet langer dan een maand aaneengesloten; 
  2. Leden van andere verenigingen die incidenteel bij Docos tafeltennis komen spelen of deelnemen aan Sport overdag.  

Voor spelers die structureel deelnemen aan Sport overdag en geen lid zijn van een andere vereniging is er een speciaal gereduceerd lidmaatschapstarief. Spelers die ook 's avonds aan de activiteiten willen deelnemen betalen het normale lidmaatschapstarief voor recreanten of competitiespelers.

Het huidige tarief voor de lidmaatschappen bij Docos tafeltennis vindt u op de pagina links in het menu.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot administratie@docostafeltennis.nl

Ferry Veijgen, ledenadministrateur

Laatst gewijzigd: 26-12-2022 door Ferry Veijgen.