Nieuwsbrief 27 oktober

27-10-2020

Op 27 oktober heeft de voorzitter onderstaande nieuwsbrief aan alle leden gestuurd:

Vanavond is er een kort persmoment van het kabinet geweest over de Corona-epidemie. Gelukkig heeft het kabinet geen uitbreiding van de maatregelen aangekondigd. Voorlopig wacht het kabinet af of de huidige maatregelen een positief resultaat hebben.

Wel zei minister de Jonge dat de huidige maatregelen hoogstwaarschijnlijk tot december gaan duren. Dit is geen leuke boodschap, aangezien wij te maken krijgen met flinke beperkingen, zoals een maximaal aantal personen waar wij op een avond tegen mogen spelen, een maximum aantal mensen in de zaal en alleen het mogen spelen van enkel.

Er zit niets anders op dat te wachten op het omlaag gaan van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, zodat het kabinet de maatregelen gaat versoepelen.

Het goede nieuws is dat de vereniging nog steeds open mag blijven om te trainen en jij je geliefde sport kunt blijven beoefenen. Het bestuur heeft er alles aan gedaan dat je zo veilig mogelijk kunt spelen. Alle extra hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht.

Hierbij nog enkele mededelingen:

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Gezien de huidige Coronamaatregelen vindt het bestuur het niet verstandig om op korte termijn een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Vooralsnog heeft het bestuur besloten deze vergadering wederom uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. Zodra het bestuur een mogelijke datum op het oog heeft, zal ik jou hierover informeren.

Vrij spelen op maandag

Naar aanleiding van een paar vragen over mijn mededeling over het vrij spelen op de maandag in mijn vorige nieuwsbrief, wil ik deze iets verduidelijken.

Het staat iedereen en dus ook jou vrij om op maandag te komen trainen. Echter is deze avond bij veel mensen de uitgesproken avond om te komen tafeltennissen. Wij kunnen momenteel maximaal 30 personen kwijt in de zaal vanwege de huidige regels. Hier moeten wij ons strikt aan houden.

Vooralsnog komen wij bij lange na niet aan dit aantal, maar als het aantal boven de 30 komt, moeten wij mensen de toegang gaan weigeren. Tijdens het reserveren krijg je te horen als er mogelijk te veel mensen komen. Blijf daarom vooraf reserveren. Ik wil je echter ook meegeven om aan andere avonden te denken om te komen spelen.

Competitie

Voor de competitie heeft de NTTB de verenigingen geïnformeerd dat het uitgangpunt is om de najaarscompetitie uit te spelen. Uiteraard voor zover de regels het toelaten. Ook moeten er voldoende speelweken zijn. Hierbij wil de NTTB de najaarscompetitie mogelijk laten doorlopen tot en met een nader te bepalen datum in februari volgend jaar.

Ook in de voorjaarscompetitie wil de NTTB een volwaardige competitie organiseren. Als de najaarscompetitie later zal eindigen als gebruikelijk, heeft dit ook gevolgen voor een latere start- en einddatum. Wat deze data gaan worden, is nog niet bekend.

Zodra de NTTB meer mededelingen doet over het hervatten van de competitie, zullen Stijn en ik de leden hierover informeren.

Omdat de competitie nu stil ligt, heeft Stijn het initiatief genomen om een alternatieve training te organiseren. Hij is nu druk bezig om dit georganiseerd te krijgen. Binnenkort krijgen degenen die zich opgegeven hebt, hier meer informatie over.

Coronaprotocol

Het bestuur heeft een nieuw Coronaprotocol vastgesteld. De huidige versie kun jij downloaden via de volgende link: Coronaprotocol per 19/10. Het protocol hangt tevens op het prikbord onder de televisie. De nieuwste versie van het protocol kun je altijd op de website vinden.

Trainingen

Alle georganiseerde trainingen voor de senioren vinden nog steeds doorgang. Als jij wilt komen trainen, ben je van harte welkom op dinsdag- en woensdagavond. De trainers zorgen er voor handhaving van de Coronamaatregelen.

De trainingen van de jeugd op maandag en vrijdag gaan ongewijzigd door.

Clubkampioenschappen

Normaal gesproken organiseren wij onze clubkampioenschappen in de maand december. Onder de huidige maatregelen is dit niet toegestaan. Ik verwacht dat deze maatregelen niet tijdig ingetrokken, zodat wij deze wel kunnen organiseren. Het wordt waarschijnlijk ergens in het voorjaar voordat we deze wel kunnen organiseren. Dus even afwachten wanneer het wel weer mag.

Als jij nog vragen hebt over deze nieuwsbrief hebt of andere vragen hebt, neem dan met mij of één van de andere bestuursleden contact op.

Tot slot hoop ik dat jij en jouw familie in goede gezondheid blijven.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Veijgen
Voorzitter Docos tafeltennis
Tel. +31610499822
Email: voorzitter@docostafeltennis.nl

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht