Verslag ALV 2 juli 2024

06-07-2024

Aanwezigen: Jiri Stepanovsky, Yolanda Bloemen, Nico van Wijk, Wim Jägers, Ite Christiaans, Joop Uiterdijk, Sophie Duindam, Joop ter Lüün, Shahab Davoudi, Wim Vreeburg, Olaf van Duijn, Bert van der Weijden, Ferry Veijgen, Stijn van Cuijk, Romina Verboon, Sebastiaan Veijgen

Mededelingen, binnengekomen stukken

Verslag Algemene ledenvergadering 28 juni 2023

Algemeen jaarverslag

Financieel jaarverslag

Bestuur

Verdeling jaarresultaat

Begroting en vaststelling contributie

Benoeming Kascommissie en Commissie van Beroep en vertrouwenspersonen

Meerjarenbeleidsplan en discussie over onderhoud gebouw

De belangrijkste punten uit het Meerjarenbeleidsplan zijn:

Rondvraag

Einde vergadering: 22:15 uur.

Romina Verboon, secretaris
Sebastiaan Veijgen, voorzitter

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht